moulding

moulding
formavimas statusas T sritis švietimas apibrėžtis Ugdymo funkcija, kurios esmė – keisti žmogaus asmenybės, jos atskirų savybių ar psichinių procesų kokybę. Kokybės tobulinimas vyksta ugdant, lavinant, brandinant, auklėjant, prusinant asmenybę. Formavimasis vyksta ir savaime. Įvairius požiūrius, skonį, poelgius, kalbėjimo stilių formuoja ir atsitiktiniai veiksniai, patirti įspūdžiai. Todėl, tiriant pedagoginius reiškinius, sunku diferencijuoti poveikius, lėmusius kurio nors asmenybės bruožo formavimąsi – tam reikia tikslių daugiamečių tyrimų. atitikmenys: angl. moulding vok. Formierung rus. формирование ryšiai: dar žiūrėkpedagogikos sąvokos

Enciklopedinis edukologijos žodynas. 2007.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

 • moulding — n. 1. a sculpture produced by molding. Syn: mold, mould, molding, modeling, clay sculpture. [WordNet 1.5] 2. a decorative recessed or relieved surface. Syn: molding, border. [WordNet 1.5] 3. a decorative strip used for ornamentation or finishing …   The Collaborative International Dictionary of English

 • moulding — [mōl′diŋ] n. chiefly Brit. sp. of MOLDING * * * mould·ing (mōlʹdĭng) n. Chiefly British Variant of molding. * * * …   Universalium

 • moulding — (Brit.) mould·ing || məʊldɪŋ n. process of forming something in a mold; that which has been molded; patterned edging, strip of material that is used as trim (also molding) mould (Brit.) məʊld n. pattern or form for giving a particular… …   English contemporary dictionary

 • moulding — (US molding) ► NOUN ▪ a moulded strip of wood, stone, or plaster as a decorative architectural feature …   English terms dictionary

 • moulding — [mōl′diŋ] n. chiefly Brit. sp. of MOLDING …   English World dictionary

 • Moulding — Molding Mold ing, Moulding Mould ing, p. a. Used in making a mold or moldings; used in shaping anything according to a pattern. [1913 Webster] {Molding board} or {Moulding board}. (a) See {Follow board}, under {Follow}, v. t. (b) A board on which …   The Collaborative International Dictionary of English

 • moulding — kompresija statusas T sritis chemija apibrėžtis Gaminių formavimas iš termoreaktingųjų polimerų, kai žaliava paduodama į atvirą šaltą presavimo formą, kurioje kaitinant išlydoma ir sukietinama iki tinklinės struktūros gaminio. atitikmenys: angl.… …   Chemijos terminų aiškinamasis žodynas

 • Moulding — Molding Mold ing, Moulding Mould ing, n. 1. The act or process of shaping in or on a mold, or of making molds; the art or occupation of a molder. [1913 Webster] 2. Anything cast in a mold, or which appears to be so, as grooved or ornamental bars… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • moulding — UK [ˈməʊldɪŋ] / US [ˈmoʊldɪŋ] noun [countable/uncountable] Word forms moulding : singular moulding plural mouldings 1) a small decorated area of stone or wood at the edge of a wall or around a door, picture frame etc 2) something that was… …   English dictionary

 • Moulding — Mold Mold, Mould Mould, v. t. [imp. & p. p. {Molded} or {Moulded}; p. pr. & vb. n. {Molding} or {Moulding}.] To cover with mold or soil. [R.] [1913 Webster] …   The Collaborative International Dictionary of English

 • Moulding — This is an English locational surname of the medieval period. Recorded in several spellings including Malden, Maldon, Maulden, Maldin, and Moulding, it originates either from the ancient village of Malden in the county of Surrey, or possibly from …   Surnames reference

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”